SATE a Calella

S'ha aïllat la façana per l'exterior amb el sistema SATE amb acabat d'arrebossat.

Som instal·ladors oficials del sistema weber per a l'aïllament de façanes per l'exterior. Aquest sistema es pot executar de diverses formes.

En aquesta obra s'ha col·locat una primera capa de poliestirè extruit de 8cm d'espesor. A continuació, s'ha estès una capa de morter weber armat amb una malla. Finlament, s'han aplicat dues capes més de morter weber per l'acabat.

Aquest tipus de morter no cal pintar-ho i gràcies a la malla també serveix de sistema antifisures, per tant té una vida útil més llarga.