Reforma integral a Pals

La reforma d'aquesta vivenda ha sigut interior i exterior.

A l'exterior s'ha revestit la façana amb pedra natural. S'ha soterrat un sistema de reg en el jardí. S'ha substituit la lona de la piscina per una persiana elèctrica. S'ha pavimentat el perímetre de la piscina amb tarima IPE. S'ha fabricat una dutxa amb el mateix IPE de la tarima. S'ha construit un banc amb fusta i pedra.

S'ha montat una caseta de jardí de fusta amb una jardinera de pedra natural en el seu perímetre que oculta els aparells d'aire acondicionat. S'ha reformat el porxo canviant la barbacoa de lloc. S'ha instal·lat un equip d'altaveus al voltant de tot el jardí per no perdre qualitat acústica. 

A l'interior s'ha canviat el paviment, els revestiments i el fals sostre. S'ha alicatat, enguixat, empapelat... S'ha fabricat mobles a mida per a les habitacions, el menjador, els banys i la cuina. Les portes interiors s'han pintat.

 • Acabat
 • Acabat
 • Acabat
 • Acabat
 • Acabat
 • Acabat
 • Acabat
 • Acabat
 • Acabat
 • Acabat
 • Acabat
 • Acabat
 • Acabat
 • En procés
 • En pocés