Pedra

La pedra es considera material etern i s'utilitza molt en treballs de construcció.

La pedra és el material de cosntrucció més antic que existeix.

Està considerada històricament com el material etern i s'ha utilitzat per a la construcció dels edificis més emblemàtics.

Com a material estructural té una gran durabilitat i resistència a la compressió. Això la fa ideal per a les parets exteriors. S'utilitza per als murs de contenció per gravetat en jardins i rocalles.

Com a revestiment és un material amb una gran inèrcia tèrmica. Aizò significa que necessita molta energia per escalfar-se i al la vegada desprèn molta energia al refredar-se. A les vivendes l'efecte que genera és que a l'estiu proporciona frescor a l'interior i a l'hivern desprèn calor, per tant tendeix a temperar la temperatura interior de la llar.

A més a més, és un material elegant, tradicional i amb molt poc manteniment, el qual el fa ideal per a façanes.

Per tot això, a Intercons tenim una gran experiència treballant amb pedra natural i artifical de manera tradicional.

  • Ventilació de la càmbra sanitària