Formigó estampat

El paviment imprès és la millor solució pel que fa a rapidesa, resistència, estètica, funcionalitat i economia per a paviments exteriors.

Aquest revestiment és un paviment de formigó en el qual es marca l'empremta d'un motlle o plantilla amb el disseny escollit.

La base és de formigó, de manera que el resultat és un material impermeable, molt resistent per al pas de vehicles i fàcil de netejar. El relleu que se li dóna amb el motlle fa que l'acabat sigui antilliscant.

Aquest tipus de paviment és recomanable per rampes, patis, terrasses, camins, al voltant de piscines, garatges, voreres, places, etc.


Procediment:

  • Anivellar formigó
  • Coloració de formigó.
  • Imprimació del color.
  • Marcatge del formigó.
  • Neteja amb aigua a pressió.
  • Envernissat del paviment.
  • Tipus (imatges)