Ferro

Les solucions constructives amb perfileria metàl·lica són molt habituals en la construcció.

A diferència de la resta de sistemes, els perfils d'acer són més esvelts, lleugers i ràpids de muntar. Per això s'utilitza per a l'estructura d'edificis amb grans llums com naus industrials, reforços estructurals en edificis existents, ampliacions, obertures en paret, etc.

L'inconvenient que més cal tenir cura de les estructures metàl·liques és el risc a que s'oxidi. Per això sempre es pinta amb pintures antioxidants i després, si va vista, amb l'esmalt que es desitgi.

Un altre inconvenient important és el seu comportament davant del foc. Mentre els materials tradicionals avisen abans de cedir amb esquerdes o similar, l'acer no, i això pot suposar un seriós problema per a l'extinció d'incendis pel risc imminent al col·lapse de l'estructura. En aquest cas, depenent de l'ús del perfil metàl·lic, hi ha diferents sistemes per augmentar la seva resistència al foc amb revestiments de morters ignífugs, pintures intumescents i aïllaments entre d'altres.