SATE Aïllament tèrmic

Estalviar asilando tèrmicament l'habitatge.

 

 

Actualment a Espanya el 47% de la despesa d'energia en un habitatge es deu a la calefacció i l'18,9% a l'aire condicionat. Aquesta despesa és superior que en altres països d'Europa on a l'hivern fa més fred. La causa és que els habitatges a Espanya no estan ben aïllats tèrmicament.

 

Segons les certificacions energètiques realitzades els últims anys, la majoria d'habitatges no obtenen més d'una G, el que significa que quan volen escalfar l'habitatge a l'hivern o refredar l'habitatge a l'estiu, gran part d'aquesta energia es perd.

 

 

Això repercuteix en més consum d'energia, més contaminació, més despesa econòmica i menys confort.

 

Si la calefacció s'escapa per les parets, vol dir que les parets estan més fredes que la resta de la casa i encara genera sensació de més fred que la intentem compensar consumint més calefacció.

      

 

 

 

 

Per evitar que això passi, l'ideal seria que els habitatges a l'estiu fossin com una nevera en la qual el fred no sortís i a l'hivern tingués una manta al seu voltant perquè la calor es quedés retinguda. L'única manera d'aconseguir aquest efecte és aïllant l'habitatge: parets, cobertes, finestres i terra.

 

Si realitzem una fotografia amb una càmera tèrmica a un habitatge abans i després d'aïllar-la, la comparació és molt clara. Abans d'aïllar les parets exteriors desprenen molta calor (color vermellós) l'origen és la calefacció de l'habitatge. En canvi, després de aïllar-la, el color és més blavós verdós, el que indica que gairebé no està desprenent aquesta calor, de manera que l'energia no es perd.

 

                             

 

Gràcies a l'aïllament de l'habitatge, la certificació energètica, de mitjana, millora a una C. El que significa un estalvi en el consum d'energia, menys producció de CO2 i més estalvi econòmic.

 

     

 

En 5 anys aproximadament s'amortitza el cost d'aïllar l'habitatge. A més de l'estalvi econòmic que suposa, el confort i la qualitat de vida dins l'habitatge és molt millor.

 

                            

 

Altres formes d'estalviar en calefacció són:

  1- Aïllar l'habitatge.

  2- Substituir les finestres per unes amb trencament de pont tèrmic, doble vidre amb càmera d'aire.

  3- Tancar les persianes i cortines durant la nit.

  4- Ventilar la casa a les hores càlides i només 10/15 minuts.

  5- Apagar la calefacció a la nit.

  6- Mantenir la calefacció a una temperatura constant i moderada (19-21º).

 

 
                                  

 

Sistemes per aïllar els habitatges

Hi ha dos sistemes per aïllar l'habitatge: per l'interior i per l'exterior.

Per l'interior hi ha dues opcions. La primera consisteix a omplir les cambres d'aire de l'interior de la façana amb escumes o algun material amorf aïllant. Es realitzen perforacions cada certa distància i s'omple. Aquest sistema genera la incomoditat de trencar el revestiment i després haver de reparar per pegats, el que implica haver de pintar la totalitat de l'habitatge un cop s'acaba i que no pots assegurar que s'hagi omplert la totalitat de la càmera, podent deixar espais sense aïllar.

La segona opció per l'interior consisteix a col·locar una paret (pot ser ceràmica o de guix laminat) per l'interior amb aïllament entre la façana i la nova paret. Aquesta solució és la menys utilitzada, ja que es perd espai a l'interior de l'habitatge, cal revestir de nou l'interior, realitzar el pas d'instal·lacions, i això suposa un cost excessiu.

Les dues opcions d'aïllar per l'interior tenen un inconvenient, no s'eliminen els ponts tèrmics ja que l'aïllament no és continu.

En canvi, l'aïllament tèrmic per l'exterior sí que és continu ja que no es veu tallat per forjats, pilars... el que el fa més efectiu.

 

Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior (SATE)

 

El SATE consisteix en:

  • Ancorar a la façana l'aïllament tèrmic.
  • Aplicar una capa de morter amb malla antifissures per garantir la durabilitat del revestiment.
  • Una segona capa de morter.
  • Una última capa de morter del color i la textura que es desitgi. En incloure el color en el morter no cal pintar-lo, per la qual cosa millora la seva durabilitat.

 

Aquest sistema aconsegueix amb molt poc pes i poc gruix (el de l'aïllament) aïllar l'exterior de tot l'habitatge, incloses les caixes de persiana, brancals i ampit de les finestres. Els gruixos més freqüents van dels 4 als 8 cm. El resultat és un revestiment continu, resistent i de baix manteniment.

Per aquesta raó, a Intercons ens hem especialitzat en l'aïllament de weber.therm que, amb molt poc gruix, aïllem per l'exterior amb un acabat mineral en el qual es pot escollir el color entre una gran varietat.

 

Exemples de cases reals

 

En aquesta fotografia es pot veure com la façana queda aïllada sense deixar cap espai entremig.

Les plaques estan encadellades perquè en les unions tampoc es perdi energia.

Fins i tot les caixes de persianes de les finestres que solen ser punts crítics en tema d'aïllament queden cobertes.

 

Hi ha diversos tipus d'aïllaments. Segons l'acabat final que es desitgi a la façana optarem per un o altre. Els acabats més comuns són: revestiment de morter, aplacat de pedra, aplacat de rajola i ventilada amb panells de diferents textures.

 

Revestiment de morter

 

El revestiment de morter és el més econòmic, més lleuger i de menor espessor.

Per aquest motiu és el més utilitzat.

En aquest cas el color que es va escollir va ser blanc.

 

Aplacat de pedra

 

L'aplacat amb pedra té un pes, gruix i preu que depèn del tipus de pedra que es tria.

 

Ventilada con paneles

 

El sistema de panells amb càmera d'aire ventilada és el millor per aïllar. Com que és un aïllament continu (com tots els sistemes SATE) aïlla del fred. Per la refrigeració que es genera entre l'ombra que dóna el panell a la façana i la ventilació de la cambra d'aire és el que més aïlla de la calor.