Impermeabilització i rehabilitació de façanes

La façana té dues funcions principals: estètic, ja que és el primer que es veu, i protegir tant les parets com l'estructura de l'edifici.

Segons l'acabat de la façana, es pot veure més o menys afectada a les inclemències del temps. Per exemple, amb un acabat porós, és més fàcil que l'aigua de pluja penetri al seu interior i el deteriori, el taqui, produeixi fongs ... Tot això perjudica l'estètica. A més pot accelerar processos de deteriorament estructural com l'oxidació de l'armadura.

A part dels agents meteorològics, els possibles assentaments diferencials o incompatibilitats entre diferents materials utilitzats en la construcció poden generar esquerdes i fissures a la façana. Aquestes esquerdes no fan perillar necessariament l'estat estructural de l'edifici, però sí generen discontinuïtat en el tancament i empitjoren l'aïllament creant ponts tèrmics.

Quan el nostre edifici té esquerdes d'aquest tipus, la millor solució és engrapar la paret i aplicar un revestiment antifissures impermeable.

En Intercons tenim una gran experiència en aquest tipus de rehabilitacions. Som instal·ladors oficials dels sistemes weber antifissures per a façanes. Aquests sistemes permeten amb poc gruix, aplicar un revestiment armat. L'armadura d'aquest revestiment absorveix els moviment a què pot estar sotmès per evitar que es torni a fissurar (per això s'anomena sistema antifissures). El morter que s'utilitza té un tint (a escollir pel client) i no cal pintar-lo, millorant així la seva durabilitat. És un material transpirable, de manera que evita condensacions a l'interior de la façana. A més pot ser fotocatalítics, el que significa que neutralitzen la contaminació ambiental evitant la seva acumulació i constribuint a la seva neteja.

Aquest revestiment també permet afegir entre la façana i el morter un aïllament tèrmic de diversos gruixos per millorar l'eficiència energètica de l'edifici aprofitant la intervenció.